Scroll Top
Проект “ИН …”
ИН (лат.) – в състава на думата със значение за включване.

ИНТРОВЕРТ – лице, отдаващо по-голямо значение на своя вътрешен свят отколкото на външния. Противоположно на екстраверт

Автор:
Autor_Atanas-Totliakov
Атанас Тотляков / Atanas Totlyakov
П
роектът „ИН …” е предизвикан от вътрешната убеденост, че във времето на „абсолютната” екстравертност все още има надежда за вглеждане в себе си, в своите мисли, чувства и мечти. Вътрешният свят на динамичния човек от 21 век е станал „по-малак” и все по-малко познат. Аз-ът е изваден на показ, превърнат в луксозна PR опаковка, демонстрирана с прекомерно желание в бизнес разговори, служебни контакти и електронни социални мрежи. Постигнатият резултат е увеличаване на нивото на стрес. „ИН …” е осъзнаването, че човек е много повече от добра обществена презентация. „ИН …” е забравеният философски принцип за познание на „себе си” чрез включването на осезанието като основен източник на информация.
ОПИСАНИЕ НА ИДЕЯТА

Вид на произведението – инсталация в паркова среда, с включване на визуални и тактилни елементи.
Основен акцент в проекта – преосмисляне на естетическо чрез осезание.

СИТУАЦИЯ:
Произведението е разгърнато в паркова среда с обособени места за сядане (пейки). На 5 от пейките са монтирани релефно-пластични обекти, изработени от пластмасови плоскости (по две на всяка пейка) с размери 75/50 см. всяка. Те са ситуирани в ляво и дясно от центъра под ъгъл спрямо хоризонталната плоскост за сядане. Ъгълът е съобразен с възможността за ергономично поставяне на ръцете върху тях на седнал човек. В центъра на пейката е обособено място за сядане. Всеки, който заеме това място може спокойно да отпусне ръцете си върху релефните плоскости. Именно това е и основната цел на инсталацията – съприкосновението с моделираната повърхност „включва” в неговото съзнание насоченост към осезанието като източник на информация. Зрителят-осезател има възможност да изследва с дланите и пръстите на ръцете си оформената композиция, изработена специално за тактилно въздействие, да проследи релефните линии, водещи до места с различна структура и гладкост. В ежедневието ние забравяме за тактилното усещане, не чувстваме дрехите, които сме облекли, нито случайното докосване до другия, а всъщност в мозъка ни ежеминутно постъпва огромно количество сетивна информация. Фокусът на тактилното усещане ще бъде подсилен и от вербален елемент. Пред всяко място за сядане ще бъде изправена „пирамида” с две лица. Върху страната насочена към седящия на пейката човек има текст, който точно описва поредица от действия необходими за възприемане на творбата. Например: „Седнете на пейката. Поставете ръцете си върху гравираните плоскости. Съсредоточете се върху докосването. Затворете очи и мечтайте.”

Вариант на описаната инсталация е разработен и за локации, при които е възможно обособяването на едно място за сядане.

Използване на цвят:
За тактилното въздействие на творбата цвета няма практическо значене. Изборът на цвят е съобразен единствено с естетическото възприемане на инсталацията от дистанция. Подходяща, в случая, е активната цветност – кадмиев оранж, контрастиращ със зелените нюанси на растенията и сивите стойности на пешеходните алеи.

Произведението предлага и втори идеен план, свързан с възможността творбата да бъде възприемана и от зрително затруднени лица (както от слабо виждащи, така и от такива с напълно загубено зрение). В този контекст активната цветност би имала значение за слабо виждащите.

Техническо описание:

1. Релефно-пластични обекти за тактилно въздействие – 10 броя.
– Размери: височина 75 см. / ширина 50 см. / дебелина 3 см., изградени от ръчно гравирани PVC плоскости;
– гръб с алуминиево оребряване;
– монтаж временен: привързани в горния край за последната греда на пейката; в долния с монтажна лента.

2. Пирамиди с две лица.
– Размери: : височина100 см./ ширина 70 см. / разстояние между двете крила в основата 45 см.
– Пирамидата е изградена от PVC плоскости, прикрепени на алуминиеви рамки. В горния край двата панела са свързани с подвижна връзка (панти).
– Графичен дизайн на лицата – дигитален печат.
Лице към пейката: визия и текст представящ поредността от действия за пълното възприемане на творбата
Лице обратно на пейката: творческа визуализация на идеята- фотографии на ръце докосващи релефни повърхности, графично представяне на името на проекта „ИН …”

СВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ
Clear Filters
Естетизиране на отпадъка
Естетизиране на отпадъка
20 юни, 2014
СТЪПКИ
СТЪПКИ
6 февруари, 2014
КЪМ ДРУГИЯ КРАЙ
КЪМ ДРУГИЯ КРАЙ
27 април, 2013
СВЪРЗВАНИ ЛОКАЦИИ
Clear Filters
град Велико Търново, България
град Велико Търново, България
12 септември, 2014
Парк “Картала”
Парк “Картала”
16 юли, 2014
ул. „Иван Н. Момчилов“ – игрална площадка
ул. „Иван Н. Момчилов“ – игрална площадка
2 юли, 2014
Парк “Акация” – кв. Картала, Велико Търново
Парк “Акация” – кв. Картала, Велико Търново
30 юни, 2014
НОВИНИ