Scroll Top
“Творим щастие: относно идеята за европейска столица на културата”

2 Август 2014

Автор:
Доц. д-р Росен Русев

Щ

астието е дълговечният и безспорен телос на човешката природа. Нашата цел е да промотираме и отстояваме чрез култура една среда, която обуславя щастие. Ние разбираме щастието – в съгласие с дългогодишна европейска мисловна традиция – като благополучие или добруване.

Наистина, щастието е разбирано по различни начини в историята на културата, но неговият смисъл на благополучие или добруване е отстояван още от античността. Сократ го схваща като самоусъвършенстване насочено към добър живот, което за него е същото като водене на нравствен живот. Аристотел и стоическите философи го разбират като благосъстояние, изразяващо се в живот съгласуван с добродетели. Докато хедонистични мислители като Епикур го виждат в живот на умерено удоволствие, насочен към спокойствие на ума и здраве на тялото.

Векове по-късно, стремежът на Новото време към универсално знание вдъхнови надеждата за всеобщо щастие. Кант го потърси в общността на рационални същества, действащи съгласно универсално добри максими и третиращи се едно друго като цели в себе си (и никога като средства). Маркс си го представи като социално благополучие разпростиращо се до всички членове в едно безкласово общество. Докато утилитарни теоретици като Джон Стюарт Мил се надяваха да го постигнат като най-голямото щастие за най-голям брой хора.

Мислители на миналия век насочиха вниманието върху щастието на отделния човек повече от всякога преди. Жан-Пол Сартр го свързва с индивидуалната човешка свобода, ненакърнена от основни материални потребности. Еманюел Левинас го схвана като радостно осъществяване чрез етична загриженост за другия. Юрген Хабермас го видя в една нормативно реализирана човешка еманципация. Докато Мишел Фуко го свърза с иновации на практика осъществявани с помоща на ценности като истина, грижа за себе си и само-творчество.

Сред множеството идеи и надежди за щастие в нашата културна традиция, днес ние признаваме, че неговото постигане е колкото мултифасетно, толкова и отворено, както в личен, така и в социален план. Докато нашето лично добруване винаги е било наша непосредствена грижа и отговорност, в нашата кибер епоха ние никога не сме били по- склонни да го търсим в асосиация с други. Ние вярваме, че културата прави възможно сплотяването на нашата общност от народи в Европа и света, като в същото време предоставя своите прозрения на отделния човек да продължи и сътвори своето индивидуално щастие. Ние вярваме, че културата създава атмосфера на взаимно разбирателство и толерантност, които са условие за ефективна мисъл и продуктивно взаимодействие в нашата епоха на глобализация, мултикултурализм и многообразие. Ние вярваме, че културата сближава хората един с друг, създавайки мостове между тях, независимо от техните различия като етнос, националност, раса, пол, религиозни убеждения, възраст, увреждания, социален произход или сексуална ориентация. И наистина културо-творчеството винаги е приветствало всеки, който някога е определян като “друг.”

Ето защо нашата цел е да се създаваме култура от най-високо качество и да я интегрираме като съществен елемент от нашия живот по един всепроникващ и устойчив начин. Искаме да промотираме култура, която отразява загрижеността на нашата европейска и глобална общност за просперитет и еманципация, за човешко развитие и само-творчество, за социална справедливост и хармонията с природата. Искаме култура, която стимулира нашето критическо мислене и креатовност, нашето личностно развитие и самосъзнание. Искаме култура, която внушава чувство за принадлежност към по-голяма общност и подготвя гражданството да посрещне предизвикателствата чрез активно участие.

Ние знаем, че можем да осигурим проспериращо и щастливо съвместно съществуване на нашата многообразна общност от хора, защото ние създаваме културата, на която то се крепи. Това е културата на щастието, така естествено и необходимо, както благото на свободата и красотата, грижата и любовта, радостта и успеха е за всеки. Ние знаем как да Ви я поднесем! И ще го направим!

Автор:
UrbanShortcutORG_ICON-Autors
Доц. д-р Росен Русев / Dr. Rossen Roussev
Изтегли текста на публикацията
ICON-PDF_01
ICON-Word_02
ICON-TXT_01
СВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ
Clear Filters
Happy-Nes(t)s
2 август, 2014
Happy-Nes(t)s

Happy – Nes(t)s е концепция за връзката между изкуствата, културата, наследството …

Happy-Nes(t)s
subtitle
info
Естетизиране на отпадъка
20 юни, 2014
Естетизиране на отпадъка

Предложение за намеса в градска среда …

ИЗКУСТВО – ЗАМЕСТВАЩА ТЕРАПИЯ
26 август, 2013
ИЗКУСТВО – ЗАМЕСТВАЩА ТЕРАПИЯ

Проекта се фокусира върху свободата/лудостта да се изразяваш …

СВЪРЗАНИ ЛОКАЦИИ
Clear Filters
КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”
26 май, 2022
КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”

ВТУ, Факултета по изобразително изкуство

КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”
subtitle
info
град Велико Търново
12 септември, 2014
град Велико Търново

България

ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ
11 юни, 2014
ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Обща локация

СВЪРЗАНА ПУБЛИКАЦИЯ
Clear Filters
ЗА ЩАСТИЕТО И ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЪЗДАВАМЕ
2 август, 2014
ЗА ЩАСТИЕТО И ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЪЗДАВАМЕ

Автор: Атанас Тотляков

ЗА ЩАСТИЕТО И ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЪЗДАВАМЕ
subtitle
info
ИЗКУСТВО – ЗАМЕСТВАЩА ТЕРАПИЯ или как творец да бъде щастлив в икономически бедна страна (Публикация)
11 юни, 2014
ИЗКУСТВО – ЗАМЕСТВАЩА ТЕРАПИЯ или как творец да бъде щастлив в икономически бедна страна (Публикация)

Автор: Атанас Тотляков