Scroll Top
Проект „СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА“
Аспектите на социалното – граници на индивидуалното
У

частващите автори Антоанета Тонева, Даниела Николова, Илина Пенева и Радостин Радоев с водещи преподаватели доц. дн Атанас Тотляков и ас. д-р Екатерина Иванова поставят „границите“ на фокус. От медийното внушение и симулация до интимните граници на тялото – кожата.

Пространството, в което се намира експозицията е зала „РАДИКАЛНО“, част от скулптурния корпус на ФИИ към Великотърновския университет „ Св.св. Кирил и Методий“.

Освен това, идеята на проекта беше да се създаде иновативна обща инсталация в пространството на автогара Стара Загора от произведения на утвърдени и млади автори от България и Полша. Те представиха работите си, като дигитален печат, инсталации и видео произведения. Kрайният резултат от творческата работа в сградата на автогара Стара Загора допринесе за популяризиране на мястото като едно алтернативно пространство за културни практики.

Събитието бе придружено от гостуваща изложба – „Размисъл от Лодз – СЛЕД ЯБЪЛКАТА“ Християна Йорданова и „АТЕЛИЕ ИНТЕРМЕДИЯ“ колективно пространство на студентите от специалност „Рисуване и интермедия“.
Съвместното представяне на творческа дейност е преднамерено позиционирано в ателиета и зали, институционално свързани с учебния процес. Изместен център на активност или опит за съвземане на иманентния поток принадлежащ на младите автори? Процесите довели до тези събития, бележат началото си в първите минути на социалната изолация породена от COVID-19. Това е опит за реанимиране на онези изгубени пространства, които възпроизвеждат ехото на творческия акт.

Зала „РАДИКАЛНО“

Зала „РАДИКАЛНО“ е сайт спесифик пространство, което функционира повече от две десетилетия. На пръв поглед изолирано, но институционално свързано, катализатор на множество връзки от автори и проекти.
Проект „Свещи“ е един от първите възползвали се от площта. Представен е там през 2000 г. А по-късно и в софийската галерия „XXL“ 2001г. „ „Свещи“ се превърна в апел за чистота, доброта и искреност в човешките взаимоотношения…“ , пише Светлана Попова.

„Студио експериментална рисунка“ сякаш затваря цикъла и ни завръща към социалното и призмата на индивидуалното. Изследваните от авторите аспекти – граници на вътрешния свят са допирните ни точки с околните, съвместно усвояване на пространство и време. Това, като наблюдатели, ни насочи към „херметичната преграда“ на М. Мафезоли или „липсата“ на такава .

Пространството се състои от две взаимосвързани изследвания:
„СОЦИУМЪТ – ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩОПРИЕТОТО“
и „КОЖАТА – ГРАНИЦИТЕ НА МОЯ СВЯТ“
А свързващото звено между двете – „тялото и средата, в която се намира“. Подходът на авторите граничи с индивидуалното преживяване. Субектът, общ за отделните творби може да бъде назован с една дума – личността. Комуникацията, осъществена в пространството, е между реципиентите, между тях и творбите – среда, която резонира.

ИЗСЛЕДВАНЕ I
„СОЦИУМЪТ – ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩОПРИЕТОТО“
1

Обществени граници или обществени ограничения” – Даниела Николова

2

Симулация“ – Антоанета Тонева

3

Сентенция на вредния навик“ – Илина Пенева

ИЗСЛЕДВАНЕ II
„КОЖАТА – ГРАНИЦИТЕ НА МОЯ СВЯТ“
1

Илина Пенева

2

Радостин Радоев

3

Даниела Николова

4

Антоанета Тонева

Гостуваща изложба
„АТЕЛИЕ ИНТЕРМЕДИЯ“ и
„РАЗМИСЪЛ ОТ ЛОДЗ – СЛЕД ЯБЪЛКАТА“ – Християна Йорданова
колективно пространство на студентите от специалност „Рисуване и интермедия“

1. ФЕНИКС – Габриела Иванова, 1 курс
2. МУЗИКА, ТЕКСТ. ИЗОБРАЖЕНБИЕ – Габриела Иванова, 3 курс
3. ЗВУК ОТ ГОРАТА – Павлена Минева, 1 курс
4. ВРЕДНА ХРАНА – Стелиан Пеев, 1 курс
5. ФАЛШИВИ НОВИНИ – Стелиан Пеев, 1 курс
6. БЕСЕД(к)А ЗА КАПКИТЕ – Павлена Минева, 1 курс
7. БАЛ – Борислава Иванова, 1 курс
8. ИНВЕРСИЯ – Илина Титкова, 1 курс
9. ЗАХАРНИТЕ ХОРА – Теодора Ганева, 3 курс
10. ЗАБЛУДА – Борислява Иванова, 1 курс
11. БЕЗ ЗАГЛАВИЕ – Мария-Десислава Несторова, 1 курс

СВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ
Clear Filters
МЕТАРЕЗЕРВИ
МЕТАРЕЗЕРВИ
6 април, 2023
Интенция за антивещ
Интенция за антивещ
11 януари, 2023
СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА
СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА
26 май, 2022
МЕДИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ, РИСУНКА
МЕДИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ, РИСУНКА
6 декември, 2014
СВЪРЗВАНИ ЛОКАЦИИ
СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ
Clear Filters
КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ДЕТСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗРАЗИТЕЛНОСТ ПРИ ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ДЕТСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗРАЗИТЕЛНОСТ ПРИ ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
11 май, 2015
ПУСТОШ … Колко траe концептуалното изкуство…
ПУСТОШ … Колко траe концептуалното изкуство…
12 януари, 2015
Българският скулптурен портрет от последните години и някои тенденции от световната арт сцена
Българският скулптурен портрет от последните години и някои тенденции от световната арт сцена

Тодор Ламбов

10 декември, 2014
ПЪТЯТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТЕРМЕДИЯТА
ПЪТЯТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТЕРМЕДИЯТА

Автор: Йоанна Тиеле

6 декември, 2014
СВЪРЗАНИ АВТОРИ
202443369_10216173990702382_2577347606510060352_n_CUT
Искра Иванова / Iskra Ivanova
Autor_Atanas-Totliakov
Атанас Тотляков / Atanas Totlyakov
308178_500260053318956_1998762853_n
Марина Теофилова / Marina Teofilova
16587077_10155152897237847_7391087354007896418_o_CUT
Йоанна Тиеле / Joanna Tiele
НОВИНИ