Scroll Top
Проект “ИН …”
ИН (лат.) – в състава на думата със значение за включване.

ИНТРОВЕРТ – лице, отдаващо по-голямо значение на своя вътрешен свят отколкото на външния. Противоположно на екстраверт

Автор:
Autor_Atanas-Totliakov
Атанас Тотляков / Atanas Totlyakov
П
роектът „ИН …” е предизвикан от вътрешната убеденост, че във времето на „абсолютната” екстравертност все още има надежда за вглеждане в себе си, в своите мисли, чувства и мечти. Вътрешният свят на динамичния човек от 21 век е станал „по-малак” и все по-малко познат. Аз-ът е изваден на показ, превърнат в луксозна PR опаковка, демонстрирана с прекомерно желание в бизнес разговори, служебни контакти и електронни социални мрежи. Постигнатият резултат е увеличаване на нивото на стрес. „ИН …” е осъзнаването, че човек е много повече от добра обществена презентация. „ИН …” е забравеният философски принцип за познание на „себе си” чрез включването на осезанието като основен източник на информация.
ОПИСАНИЕ НА ИДЕЯТА

Вид на произведението – инсталация в паркова среда, с включване на визуални и тактилни елементи.
Основен акцент в проекта – преосмисляне на естетическо чрез осезание.

СИТУАЦИЯ:
Произведението е разгърнато в паркова среда с обособени места за сядане (пейки). На 5 от пейките са монтирани релефно-пластични обекти, изработени от пластмасови плоскости (по две на всяка пейка) с размери 75/50 см. всяка. Те са ситуирани в ляво и дясно от центъра под ъгъл спрямо хоризонталната плоскост за сядане. Ъгълът е съобразен с възможността за ергономично поставяне на ръцете върху тях на седнал човек. В центъра на пейката е обособено място за сядане. Всеки, който заеме това място може спокойно да отпусне ръцете си върху релефните плоскости. Именно това е и основната цел на инсталацията – съприкосновението с моделираната повърхност „включва” в неговото съзнание насоченост към осезанието като източник на информация. Зрителят-осезател има възможност да изследва с дланите и пръстите на ръцете си оформената композиция, изработена специално за тактилно въздействие, да проследи релефните линии, водещи до места с различна структура и гладкост. В ежедневието ние забравяме за тактилното усещане, не чувстваме дрехите, които сме облекли, нито случайното докосване до другия, а всъщност в мозъка ни ежеминутно постъпва огромно количество сетивна информация. Фокусът на тактилното усещане ще бъде подсилен и от вербален елемент. Пред всяко място за сядане ще бъде изправена „пирамида” с две лица. Върху страната насочена към седящия на пейката човек има текст, който точно описва поредица от действия необходими за възприемане на творбата. Например: „Седнете на пейката. Поставете ръцете си върху гравираните плоскости. Съсредоточете се върху докосването. Затворете очи и мечтайте.”

Вариант на описаната инсталация е разработен и за локации, при които е възможно обособяването на едно място за сядане.

Използване на цвят:
За тактилното въздействие на творбата цвета няма практическо значене. Изборът на цвят е съобразен единствено с естетическото възприемане на инсталацията от дистанция. Подходяща, в случая, е активната цветност – кадмиев оранж, контрастиращ със зелените нюанси на растенията и сивите стойности на пешеходните алеи.

Произведението предлага и втори идеен план, свързан с възможността творбата да бъде възприемана и от зрително затруднени лица (както от слабо виждащи, така и от такива с напълно загубено зрение). В този контекст активната цветност би имала значение за слабо виждащите.

Техническо описание:

1. Релефно-пластични обекти за тактилно въздействие – 10 броя.
– Размери: височина 75 см. / ширина 50 см. / дебелина 3 см., изградени от ръчно гравирани PVC плоскости;
– гръб с алуминиево оребряване;
– монтаж временен: привързани в горния край за последната греда на пейката; в долния с монтажна лента.

2. Пирамиди с две лица.
– Размери: : височина100 см./ ширина 70 см. / разстояние между двете крила в основата 45 см.
– Пирамидата е изградена от PVC плоскости, прикрепени на алуминиеви рамки. В горния край двата панела са свързани с подвижна връзка (панти).
– Графичен дизайн на лицата – дигитален печат.
Лице към пейката: визия и текст представящ поредността от действия за пълното възприемане на творбата
Лице обратно на пейката: творческа визуализация на идеята- фотографии на ръце докосващи релефни повърхности, графично представяне на името на проекта „ИН …”

СВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ
Clear Filters
Естетизиране на отпадъка
20 юни, 2014
Естетизиране на отпадъка

Предложение за намеса в градска среда …

Естетизиране на отпадъка
subtitle
info
КЪМ ДРУГИЯ КРАЙ
27 април, 2013
КЪМ ДРУГИЯ КРАЙ

Изкушението да следваш нишката и да намериш другия ѝ край.

СТЪПКИ
6 февруари, 2014
СТЪПКИ

Границите на нашите тела определят и възможността да почувстваме …

СВЪРЗАНИ ЛОКАЦИИ
Clear Filters
ул. „Иван Н. Момчилов“ – игрална площадка
2 юли, 2014
ул. „Иван Н. Момчилов“ – игрална площадка

43°05’04.0″N 25°37’22.5″E

ул. „Иван Н. Момчилов“ – игрална площадка
subtitle
info
Парк “Картала”
16 юли, 2014
Парк “Картала”

43°5’8″N 25°37’25″E

Парк “Акация” – кв. Картала, Велико Търново
30 юни, 2014
Парк “Акация” – кв. Картала, Велико Търново

43°05’00.6″N 25°37’30.5″E

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ
Clear Filters
ПУСТОШ … Колко траe концептуалното изкуство…
12 януари, 2015
ПУСТОШ … Колко траe концептуалното изкуство…

Автор: Йоанна Тиеле

ПУСТОШ … Колко траe концептуалното изкуство…
subtitle
info
ПЪТЯТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТЕРМЕДИЯТА
6 декември, 2014
ПЪТЯТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТЕРМЕДИЯТА

Автор: Йоанна Тиеле

ИЗКУСТВО – ЗАМЕСТВАЩА ТЕРАПИЯ или как творец да бъде щастлив в икономически бедна страна (Публикация)
11 юни, 2014
ИЗКУСТВО – ЗАМЕСТВАЩА ТЕРАПИЯ или как творец да бъде щастлив в икономически бедна страна (Публикация)

Автор: Атанас Тотляков