Scroll Top
Българският скулптурен портрет от последните години и някои тенденции от световната арт сцена

10 Декември 2014

Автор:
Тодор Ламбов

Мнозина скулптори напуснаха полето на традиционната скулптура и започнаха нови търсения в други сфери на пластичните изкуства. За някои това бе естествения път – „ Истински независим е този, който се отказва от една доктрина , защото е изпитал пагубните и ефекти и се присъединява към друга, защото чувства нужда от нея. Въпросът е да приемаме насоки , не защото са ни били определени за добри, а защото ние сме ги приели като такива”[1]. По силата на същото твърдение други художници останаха верни на себе си и традицията, продължавайки да работят в областта на фигуративната скулптура и портрета. Така портретното творчество подължава да бъде важна част от скулптурата на Емил Попов, Павел Койчев, Крум Дамянов и др. Духът на 80-те се долавя и в творбите на някои скулптори от моето поколение.

Портретът съставлява голяма част от творчеството на Цветослав Христов – Цупи. В неговите портрети се долавят уроците на традицията и на майстори като Крум Дамянов, но филтрирани през личния светоглед, те носят авторското отношение към материала. Сред изпълнените почти единствено от гложенски камък портрети на Цветослав Христов – Цупи са : „Портрет на Начо Културата”, „Портрет на Крум”, „ Автопортрет” и „ Баща ми” . Гложенският камък – запазена марка на автора е сред материалите, трудни за работа, непредвидим като лом и податлив предимно на машинна обработка. Но Цупи е намерил личен подход към него. Моделировката при степенуването на детайла характерна за някои глави от 80-те, както и използването на фактурата, графичните моменти при обработката и оставянето на естествения лом на камъка са някои от похватите в портретите на Цветослав Христов.

Така след първите, показани още в началото на осемдесетте години работи като „ Фрагмент от натура с детска фигура” от Емил Попов и доста по-късната, направена през 1988-89 работа на Стефан Лютаков „ Автопортрет в среда” се появяват работи като автопортретното самоизследване на Константин Денев, показано през 2008 в галерия „Кръг+”. Това е серия фотографски автопортрети, принтирани върху материала еталбонд. Така върху геометрични абстрактни форми, направени чрез биговано сгъване и използването на основните видове симетрия са залепени фотопортрети, които се преобразуват в пространствени, като вътрешното и външното пространство проникват едно в друго. Използвайки нова образност, съчетаваща геометричната абстракция, позната ни от предишни работи и дигиталния печат Константин Денев поставя екзистенциалния въпрос за нашето съществуване, както и философските въпроси за истинноста на възприятията, и визията като фикция, манипулирана от пространството. Автопортретите от изложбата в галерия „Кръг+” са ироничен, но и безкомпромисен начин да представи усещането за крехкостта на нашето битие и изменчивата същност на нашето самочувствие и себеусещане.

Впечатлението, което направи изложбата не бе еднозначно, колегията и арт-критиците се разделиха на безусловно приемащи новите търсения на Константин Денев и на отхвърлящи ги – признаци за това, че изложбата, и най- вече новото отношение на автора към портрета създаде дискусии. Нещо само по себе си полезно за нашия художествен живот.

Подобни са проблемите, вълнуващи автора и в показаните на конкурса за наградите на „ Алианц – България” , проведен във Велико Търново дванадесет автопортретни маски. В тях по- категорично се забелязва прехода от чисто пластичния към концептуалния подход на Константин Денев .

Интересни и провокативни са работите на Косьо Минчев и Хубен Черкелов, показани на еротичната изложба, наречена „ Косъм от четка”. Техните творби едва ли биха могли да се нарекат портрети дори при най-фриволното тълкуване на понятието портрет. Но връзката със скулптурния портрет от 80-те, макар и индиректно съществува. Интересен е подходът на Косьо Минчев към автопортрета. В него най-същественото е това, че авторът представя идеята за Аза, като обуслован от друга личност. Тоест, най-характерното за личността са връзките и с друга личност, а не нейната персонификация. В работата на Косьо Минчев, портретните характеристики се изчерпват с атрибутите, обувките със златен варак и червената коса на другата личност- иманентна част от автопортрета.
Подобен подход виждаме в композицията на Михаил Шапкарев „ Авто-портрет с куче” от общата художествена изложба „Земята и хората”. Там ролята на кучето е като допълваща и неотменна част от личността на автора. И ако работата на Михаил Шапкарев от 82-ра е изпълнена с традиционните за скулптурата средства, то Косьо Минчев използва кукли, подобно на полския концептуалист, скулптор и сценограф Тадеуш Кантор. Друга важна за средата на 90-те години работа е „Трите грации” от изложбата на галерия ХХL „ Антифеминизъм – антимачизъм” , в която авторите Косьо Минчев, Хубен Черкелов и Георги Тушев позират като Трите грации от античноста.( виж илюстративния материал) . Интересена и иронична е идеята за колективен автопортрет, като безполови същества.

Сред младите, които след средата на деветдесетте години следват линията на традиционното схващане за портрета, но по личен, отговорен и авторски начин е Ивайло Аврамов. В периода от завършването си на Националната художествена академия до днес той създаде голям брой портрети от различни материали. Като най-запомнящи се са „Троен портрет на Ангел Станев” , „Портрет на Тошо” , „ Ани”, „Хоризонтален портрет” , „Майка ми” и монументалните бюстове на „ Д-р Георги Кабуров” и „ Д-р Драгомир Матеев”, монтирани в двора на Националната спортна академия. Интересното е, че всеки от портретите на Ивайло Аврамов има по няколко варианта, като в отделни случаи, както в портрета на Ани, те са десетки. Често пъти той комбинира портрети от различни материали в обща композиция, такъв е „ Хоризонтален портрет”, включващ един бронзов и три гипсови портрета върху обща за всичките гипсова равнина. Ивайло Аврамов не обича баналното експониране на портрета от типа – глава върху постамент. „Хоризонтален портрет” е експониран директно на пода в експозиционната площ, като по този начин показва на зрителя неочаквани гледни точки. В творбата е търсен диалог между четирите портрета, които от своя страна комуникират със зрителя.

Комуникацията като проблем на индивида и социума е сред темите, които са основни за българското изкуство след 1989-та. Тя е и сред важните за Ивайло Аврамов теми, което личи не само в композициятя „Хоризонтален портрет” , но и в неговите нефигуративни работи като транспарентните колони, направени от полиестерна смола за акцията Subways – „Подлези”. Портретите на Ани са работени дълго, „струговани” в гипс, ако използуваме термина който въведе за този начин на работа Емил Попов. Тройният портрет на Ангел Станев е сред работите му, които го доближават най-близко до постиженията ня 80-те години. Това е гипсов портрет, репродуциран до три отливки, съставящи композицията. Самата глава е работена първо в глина и дооработвана в негатив, тоест обработван е гипсовия калъп. Този метод е познат най-вече от творчеството на Крум Дамянов, но при Ивайло Аврамов целта е не толкова към постигане експанзия на формата, колкото достигането до една дисциплинирана стегнатост. Следите от спарите на клиновете са оставени върху отливката и привнасят допълнителната графична острота, създаваща усещането за живост и нерв. Авторът прави тройния портрет като приятелска реплика, отправена към двойните портрети на Ангел Станев. За първи път тя бе показана в залите на „Шипка” 6 на една от ежегодните изложби „Есен”, организирани от Съюза на българските художници през 90-те.

Изцяло в областта на портрета са насочени творческите усилия на Теодор Нанев. Изключение прави дървената фигура „ Ева”, представена на конкурса за наградите на М – Тел. Още с първите си изяви в художествения живот на страната, той прави впечатление с цялостно изведените си портрети, направени от витошки гранит и габро. С преоткриването на римската естетика и нейния съвременен прочит, портретите на Теодор Нанев правят аналогия с някои портрети от 80-те. Традицията, на която се базира творчеството му, е дълга и води началото си от римския портрет от ІІІ-ти и ІV-ти век от новата ера. В „Портрет на Камен” се забелязва влиянието от някои портрети на императорите Гордиан ІІІ, направен през втората половина на ІІІ-ти век, и на Константин от ІV-ти век от новата ера. Подобен подход към портрети на съвременници, следващ традициите на римския скулптурен период, видяхме през 80-те години при Божидар Козарев. „Портрет на Камен” е изработен от твърдия, но благороден материал – габро, като авторът Теодор Нанев добросъвестно обработва всеки квадратен сантиметър от портрета, внимателно степенувайки силата на детайлите.

Пак от габро, но без толкова откровено ползване на традициатя е и портретът на изкуствоведа Весела Ножарова, именуван просто „Весела” . Двата портрета и техни бронзови реплики са показвани нееднократно на изложби в страната и чужбина. Бронзов вариант на портрета е собственост на колекцията на Роман Фечик в Братислава. Сред по-новите портрети на Теодор Нанев са „Портрет на Марина” и „ Портрет на момиче”, също скулптирани от камък с все по-чиста и синтезирана моделировка, като влиянието на римския портрет е вече толкова органично подчинено на авторовата чувствителност, че почти не се забелязва . С тези си последни за сега портрети Теодор Нанев спечели конкурс за творчески престои в ателиетата на „ Сите Дез`Ар” – Париж . Във всичките портрети на Теодор Нанев откриваме връзки с пластическите интерпретации от 80-те, ползващи технически, стилови или естетически принципи на римските портрети. По- ясна линия очертават връзките между „Портрет на Камен” и главата на Светла от Емил Попов, връзки, насочващи към късните римски портрети, както по-горе споменах, най-вече от ІІІ-ти, ІV-век от новата ера. Освен това и двамата автори използват техниката на ръчна финална обработка, като използуват абразивни твърди материали като (карборунд) наричан още – зелен силициев карбид, а след него и пемза. Това са примери за ползотворно, творческо допълване, говорещо за приемственост и традиция.

Портретното творчество на Камен Цветков направи впечатление още при завършването му на НХА в курса на Крум Дамянов през 1996-та. Тогава той показа трите мултиплицирани, гипсови автопортрета , „Портрет на Гриша” и многократно преработвания „ Портрет на баща ми”. В следващите години, паралелно с концептуално-пространствените задачи, върху които работеше с колегите си от Арт-група 7+1, Камен Цветков продължи портретните си търсения. Така, с много варианти и доработки през годините след 1996-та, той показа портретите на Христо Фотев, портретите на дъщеря си „ Дара” и „ Фигура на Дара”. Камен Цветков е от скулпторите, които работят дълго и целенасочено дадена работа, така портретите му са прехвърляни в различни материали – гипс, керамика, и отново гипс,нов калъп и работа в негатив, отново гипс, докато се получи едва доловимото, деликатно чувство, изъчвано от работите му. Работен по този отговорен и трудоемък начин, портретът на Христо Фотев създава усещането за неръкотворност и носи онова, така познато ни, но трудно изразимо със средствата на пластиката чувство за предопределе-ната среща с Вечността. Портретът бе показан на една от изложбите на секция „Скулптура” към Съюза на българските художници, проведена в зала „ Райко Алексиев” на ул „ Г.С. Раковски” №125. Серията портрети на „Дара” започва с портретната фигура, показана от автора на самостоятелната му изложба в галерия „ Ирида” през 2005 година. В последните години сякаш има тенденция ,някои преминали в областта на абстрактната скулптура автори, да се завръщат към фигуративното. Такъв е Красимир Ангелов, след средата на 90-те, той работи в сферата на абстракцията. Участва в изявите на арт-група „7+1”, като един от създателите и, но в последните години работи в областта на фигуративната скулптура и портрета. Създава серия портрети на свои колеги , между които на своите учители. До сега серията включва портретите : „ Портрет на Величко Минеков” , „ Портрет на Георги Чапкънов – Чапа” , „Емил Попов” . В серията портрети Красимир Ангелов натоварва формата с максимално количество натура, така в неговите портрети се срещат сръчността и стремежа към съвършенство, даден му от Георги Чапкънов със елементи от хиперреалистичната скулптура.

След като показва „Фигура на Куруто” в Ботевград и „Св. Теодосий Търновски” във Велико Търново, авторът прекратява участията си в изложби. Работи в усамотение в ателието си в село Калейца-Ловешко, обект на творчеството му продължават да бъдат героите от Българското Възраждане. След дълга работа, серия гипсови и стиропорени модели, той създава портрета на Вълчан Войвода. Работата не е показвана пред публика, не се знае и точното време на завършването и. Портретът е направен от сив гранит, с инкрустирани очи от бял мрамор и габро. В ателието на автора в Калейца са запазени и някои от гипсовите и стиропорените модели, по които той е изпълнявал работите си в камък – основния материал на Иван Варчев. Каво се случва в това време на световната Арт сцена, не можем да разберем без да обърнем внимание на културата в цялост. . Под култура разбирам класическата култура, съчетаваща наука, литература, музика и пластични изкуства, а не така наречената култура на мейнстрийма. Още повече че днес думата култура се използва и в съсем различен контекст, като например: култура на хранене или бийт-култура, хипи-култура и пр. „ В различните исто-рически моменти понятието за култура е имало различен смисъл и значение. В продължение на дълги векове то е било неотделимо от религията и богословското знание, в Гърция е тясно свързано с философията, в Рим – с правото, а през Ренесанса е било пропито преди всичко от литературата и изкуствата…….”[2] Какво трябва да разбираме днес под думата култура е трудно да се каже. Това разширяване на значението на думата култура е дело на антрополозите, на Клод Леви Строс и неговите последователи – структуралисти. И те до голяма степен имат право, културите от най-примитивните, до върховете на цивилизациите имат общите белези на съзидателното натрупване на знания и ценности и механизмите им за преминаване през времето. Ето какво пише през 1966 година в есето си „ По повод на Илия Бешков” Цветан Стоянов: „ Какво е всъщност култура? Особен начин за борба с времето! Първият проблем на културите е времето, независимо дали го съзнават, или не. Към него се отнасят всичките техни достояния от грънчарското колело до пирамидите, и от симфониите до сватбените обичаи. Съвкупността на културата – това са съхранените неща , продължените неща. Но има различни начини да бъдат продължени и съхранени и оттук са разликите в големите духовни зони.”[3] Днес нещата са доста различни и това едва ли е полезно някому, освен на спекулантите. „В наши дни всичко това се е подменило. Понятието за култура е станало толкова всеобхватно, че просто се е изгубило, макар никой да не смее честно да си го признае. Културата се е превърнала в многолик и неуловим фантом на подмяната.”[4]

Във времето от 1989-та до днес в света на пластичните изкуства се случват доста неща. На световната Арт сцена излизат имената на Деймиан Хърст , братята Чапман, Вим Делвоа и др. Темпът, с който се сменят тенденциите и имената на световната Арт сцена е толкова забързан, че е почти невъзможно те да бъдат изследвани критично и задълбочено. „ Колкото и да е невероятно, в Англия скандалите в изкуството са все-още възможни. Достопочтената Кралска академия по изкуствата – основано през 1768 г. частно заведение, чиято галерия в Мейфеър редовно представя ретроспективни изложби на големи класици и на миропомазани от критиката съвременници, – тези дни е център на такъв един скандал,доставил огромна радост на медиите и на простолюдието, а то обикновено не си губи времето по изложби. Към тази обаче всички ще хукнат и по този начин – всяко зло за добро – ще позволят на Кралската академия да си поеме глътка въздух въпреки своите хронични парични неволи.

Дали пък тъкмо това не е бил мотивът за представянето на изложбата Sensastionq „Сензация” , от творби на млади британски живописци и скулптори от сбирката на рекламиста Чарлс Сачи? Ако е така – браво , успехът е пълен! Дори да трябва да си запуши носа, множеството със сигурност ще се втурне да огледа произведенията на младия Крис Олифи, двадесет и девет годишен възпитаник на Кралския колеж по изкуствата, според някакъв критик звезда на своето поколение, който наместил творбата си върху втвърдени слонски фъшкии. Всъщност името на Крис Олифи вече блестя в заглавията на таблоидите по друг повод, когато художникът изложи кощунствената си творба „ Светата Дева Мария” – там Божията майка е наобиколена от порнографски снимки. Но не тази картина държи първенството за най – много коментари. Лавровият венец в това отношение се пада на портрет на известната детеубийца Майра Хиндли, вместен от находчивия автор Маркъс Харви в колаж от детски ръчици. Друг неповторим продукт в залата пък е рожба на съавторството на Джейк и Дайнъс Чапман. Нарича се „Зиготна акцелерация” и както става ясно от заглавието – нима? – разгръща пред нас ветрило от образи на деца с неопределен мъжко – женски пол , чийто лица всъщност се оказват фалоси в ерекция. ………А ако изложбата наистина разкрива какво вдъхновява и вълнува младите художници във Великобритания днес, то следва да зключим, че гениталиите напълно са обсебили скалата на приоритетите им……… А какво да кажем за дръзкия събирач, натъпкал в стъклени урни човешки кости и както е видно, дори останки от недоносен плод”[5] .

Какво ни дава този цитат от Марио Варгас Льоса? Какво ни каза той с всички описани творби? Девалвация на досегашните фундаментални идеи? На религиите? Липса на емпатия у човека? Или всичко взето заедно е причината за този облик на днешното изкуство? Аз смятам че, преди всичко причината е падането на Човека в собствените му очи. Човекът вече не е обект на творческо изследване в досегашния смисъл на понятието. Човекът вече дотолкова е неудовлетворен от себе си, че живее под чужди образи и с чужди истории в социалните мрежи. Тази нова неискрена откритост се нуждае от други методи за изследване. От друга страна досегашните, между които портретът беше сред основните методи, стават все по-недостъпни за днешните човеци. Както за следване, така и за критично разбиране. Портретът е труден, изискващ време и отдаване метод за докосване до човешката душа. Има ли личности, достойни за портретуване? Всъщност, що се отнася до камерния, интимен портрет, това е въпросът за загубената емпатия. Човеците вече не се съпреживяват, не съчувстват, от това може би следва и отлива от камерния портретен жанр. В западното изкуство, до голяма степен роля играе и пазарът. Умората от традицията, пресищането създават възможност за спекулативно надуване на цени на произведения със съмнителни качества . Сздаването на звезди за един ден, възпитава търсенето, по-скоро на име, на марка, на Brand, отколкото на произведение. У нас, липсата на такъв пазар ме кара да мисля , че причините за отлива от традиционните жанрове и най-вече от портрета се дължи на същностната промяна на човека. С днешна дата, ние искаме да имитираме поведение, искаме да сме други.

[1] Жимон Марсел , „ Как разбирам скулптурата” Изд.” Български художник”-1983
[2] Льоса, Марио Варгас „ Цивилизация на зрелището” , 2013 ISBN 978-619-150-182-3 ст.53
[3] Стоянов, Цветан „Избрано и непубликувано” , 1994 ISBN 954-602-004-4 ст. 27-28
[4] Пак там
[5] Льоса Марио Варгас„ Цивилизация на зрелището” , ИК „ Колибри” – 2013 ISBN 978-619-150-182-3 ст.48-49

Автор:
UrbanShortcutORG_ICON-Autors
Тодор Ламбов / Todor Lambov
Изтегли текста на публикацията
ICON-PDF_01
ICON-Word_02
ICON-TXT_01
СВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ
Clear Filters
СПЯЩА КРАСАВИЦА (Инсталация)
16 юли, 2014
СПЯЩА КРАСАВИЦА (Инсталация)

Инсталацията „Спяща красавица”, съдържаща пърформънс елемент е …

СПЯЩА КРАСАВИЦА (Инсталация)
subtitle
info
МЕДИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ, РИСУНКА
6 декември, 2014
МЕДИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ, РИСУНКА

Проекта изследва, анализира и систематизира различни интердисциплинарни творчески експерименти …

СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА
26 май, 2022
СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА

Аспектите на социалното – граници на индивидуалното …

СВЪРЗАНИ ЛОКАЦИИ
Clear Filters
КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”
26 май, 2022
КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”

ВТУ, Факултета по изобразително изкуство

КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”
subtitle
info
град Велико Търново
12 септември, 2014
град Велико Търново

България

Парк “Акация” – кв. Картала, Велико Търново
30 юни, 2014
Парк “Акация” – кв. Картала, Велико Търново

43°05’00.6″N 25°37’30.5″E

СВЪРЗАНА ПУБЛИКАЦИЯ
Clear Filters
ВРЕМЕТО В ПЛАСТИЧНИТЕ ИЗКУСТВА
7 май, 2013
ВРЕМЕТО В ПЛАСТИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

Автор: Тодор Овчаров

ВРЕМЕТО В ПЛАСТИЧНИТЕ ИЗКУСТВА
subtitle
info
ПЪТЯТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТЕРМЕДИЯТА
6 декември, 2014
ПЪТЯТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТЕРМЕДИЯТА

Автор: Йоанна Тиеле

ПУСТОШ … Колко траe концептуалното изкуство…
12 януари, 2015
ПУСТОШ … Колко траe концептуалното изкуство…

Автор: Йоанна Тиеле