Scroll Top
МЕДИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ, РИСУНКА
П
роект на катедра „Рисуване”, Факултет по изобразителни изкуства при ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, осъществен от авторски колектив в състав: доц. Младен Младенов (научен ръководител), доц. Костадин Млячков, гл.ас. Атанас Тотляков, гл.ас. Галина Цветкова, ас. Тодор Овчаров, ас. Атанас Марков, докторант Йоанна Тиеле.
Основна цел на проекта е да се изследват, анализират и систематизират различни интердисциплинарни творчески експерименти, които използват рисунката, съпоставена с фотографията и видеото, като актуални медии.
Автор:
Autor_Atanas-Totliakov
Атанас Тотляков / Atanas Totlyakov
Темата за търсене на паралел между класическия подход при осъществяване на идеи и практики, базирани на рисунката и дигиталните инструменти за творческа работа, е валидна в международен контекст.
Но рисунката на границата на другите изкуства, до голяма степен е игнорирана. Проектът поставя акцент върху новите технологии като преминаване през различни материални и дигитални носители на визуална информация.
В национален контекст за първи път се изследва понятието „интермедия” като теоретичен анализ и приложение на идеите на Дик Хигинс за сливане на различни видове и родове изкуства. Резултатите от изследването са приложени на практика като творческа задача в I-ви курс на специалност „Рисуване и интермедия”. Един от съществените въпроси, на които авторският екип търси отговор, е до каква степен студентите и преподавателите от Факултета по изобразително изкуство имат готовност да преодолеят стереотипите, свързани с ролята и значението на рисунката. Проектът е иновативен за българската и международна арт сцена и залага дългосрочна експериментална програма за интердисциплинарно творчество. Той създава трайна тенденция за развиване на нови академични програми в специалността „Рисуване и интермедия”. Резултатите могат да бъдат използвани и от различни културни организации във Велико Търново и страната, които все по-често се обръщат към стратегиите на съвременното изкуство за достигане до нова публика – тенденция получила възходящо обществено развитие през последните години.
Студенти от I курс публично представят новата специалност “Рисуване и интермедия” като част от проект „Медия, интермедия, рисунка”. Реализираният видеоклип е разработен на базата на метод за колективно търсене на идеи (брейнсторминг). Поставената цел е визуално да се представи понятието „интермедия” – термин въведен от Флуксус (Fluxus) художника и композитор Дик Хигинс (Dick Higgins), за да опише смесването на различни художествени медии и дисциплини. Основен обект на представените творчески решения са взаимовръзките между различните изразни средства и тяхното преосмисляне в контекста на най-съвременните артистични практики.
Студентите, участници в проекта са: Велислава Стойкова, Виктория Николова, Павел Недев, Радослав Александров, Рослана Ефтимова, Светослав Светославов

Публичната презентация на видеоклипа е осъществено на 12 ноември 2014 г. в зала „Дебют” на изложбени зали „Рафаел Михайлов”, в рамките на юбилейната изложба „40 години Факултет по изобразително изкуство”.

МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ
СВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ
Clear Filters
СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА
26 май, 2022
СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА

Аспектите на социалното – граници на индивидуалното …

СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА
subtitle
info
Интенция за антивещ
11 януари, 2023
Интенция за антивещ

Bещите и процесите, в които те участват като “съвкупност от взаимосвързани преживявания и съзнания” …

МЕТАРЕЗЕРВИ
6 април, 2023
МЕТАРЕЗЕРВИ

Серия от пърформанси, конструиране и деконструиране на обекти и още …

СВЪРЗАНИ ЛОКАЦИИ
Clear Filters
КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”
26 май, 2022
КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”

ВТУ, Факултета по изобразително изкуство

КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”
subtitle
info
град Велико Търново
12 септември, 2014
град Велико Търново

България

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ
Clear Filters
ПЪТЯТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТЕРМЕДИЯТА
6 декември, 2014
ПЪТЯТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТЕРМЕДИЯТА

Автор: Йоанна Тиеле

ПЪТЯТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТЕРМЕДИЯТА
subtitle
info
ПУСТОШ … Колко траe концептуалното изкуство…
12 януари, 2015
ПУСТОШ … Колко траe концептуалното изкуство…

Автор: Йоанна Тиеле