Scroll Top
МЕДИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ, РИСУНКА
П
роект на катедра „Рисуване”, Факултет по изобразителни изкуства при ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, осъществен от авторски колектив в състав: доц. Младен Младенов (научен ръководител), доц. Костадин Млячков, гл.ас. Атанас Тотляков, гл.ас. Галина Цветкова, ас. Тодор Овчаров, ас. Атанас Марков, докторант Йоанна Тиеле.
Основна цел на проекта е да се изследват, анализират и систематизират различни интердисциплинарни творчески експерименти, които използват рисунката, съпоставена с фотографията и видеото, като актуални медии.
Автор:
Autor_Atanas-Totliakov
Атанас Тотляков / Atanas Totlyakov
Темата за търсене на паралел между класическия подход при осъществяване на идеи и практики, базирани на рисунката и дигиталните инструменти за творческа работа, е валидна в международен контекст.
Но рисунката на границата на другите изкуства, до голяма степен е игнорирана. Проектът поставя акцент върху новите технологии като преминаване през различни материални и дигитални носители на визуална информация.
В национален контекст за първи път се изследва понятието „интермедия” като теоретичен анализ и приложение на идеите на Дик Хигинс за сливане на различни видове и родове изкуства. Резултатите от изследването са приложени на практика като творческа задача в I-ви курс на специалност „Рисуване и интермедия”. Един от съществените въпроси, на които авторският екип търси отговор, е до каква степен студентите и преподавателите от Факултета по изобразително изкуство имат готовност да преодолеят стереотипите, свързани с ролята и значението на рисунката. Проектът е иновативен за българската и международна арт сцена и залага дългосрочна експериментална програма за интердисциплинарно творчество. Той създава трайна тенденция за развиване на нови академични програми в специалността „Рисуване и интермедия”. Резултатите могат да бъдат използвани и от различни културни организации във Велико Търново и страната, които все по-често се обръщат към стратегиите на съвременното изкуство за достигане до нова публика – тенденция получила възходящо обществено развитие през последните години.
Студенти от I курс публично представят новата специалност “Рисуване и интермедия” като част от проект „Медия, интермедия, рисунка”. Реализираният видеоклип е разработен на базата на метод за колективно търсене на идеи (брейнсторминг). Поставената цел е визуално да се представи понятието „интермедия” – термин въведен от Флуксус (Fluxus) художника и композитор Дик Хигинс (Dick Higgins), за да опише смесването на различни художествени медии и дисциплини. Основен обект на представените творчески решения са взаимовръзките между различните изразни средства и тяхното преосмисляне в контекста на най-съвременните артистични практики.
Студентите, участници в проекта са: Велислава Стойкова, Виктория Николова, Павел Недев, Радослав Александров, Рослана Ефтимова, Светослав Светославов

Публичната презентация на видеоклипа е осъществено на 12 ноември 2014 г. в зала „Дебют” на изложбени зали „Рафаел Михайлов”, в рамките на юбилейната изложба „40 години Факултет по изобразително изкуство”.

МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ
СВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ
Clear Filters
МЕТАРЕЗЕРВИ
МЕТАРЕЗЕРВИ
6 април, 2023
Интенция за антивещ
Интенция за антивещ
11 януари, 2023
СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА
СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА
26 май, 2022
СВЪРЗВАНИ ЛОКАЦИИ
Clear Filters
КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”
КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”
26 май, 2022
град Велико Търново, България
град Велико Търново, България
12 септември, 2014
СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ
Clear Filters
ПЪТЯТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТЕРМЕДИЯТА
ПЪТЯТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТЕРМЕДИЯТА

Автор: Йоанна Тиеле

6 декември, 2014
СВЪРЗАНИ АВТОРИ
Autor_Atanas-Totliakov
Атанас Тотляков / Atanas Totlyakov
308178_500260053318956_1998762853_n
Марина Теофилова / Marina Teofilova
16587077_10155152897237847_7391087354007896418_o_CUT
Йоанна Тиеле / Joanna Tiele
245256121_10224060432271113_7537137384080981096_n_CUT
Анастасия Тонкова / Asi Tonkova
НОВИНИ