Scroll Top
Проект „СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА“
Аспектите на социалното – граници на индивидуалното
У

частващите автори Антоанета Тонева, Даниела Николова, Илина Пенева и Радостин Радоев с водещи преподаватели доц. дн Атанас Тотляков и ас. д-р Екатерина Иванова поставят „границите“ на фокус. От медийното внушение и симулация до интимните граници на тялото – кожата.

Пространството, в което се намира експозицията е зала „РАДИКАЛНО“, част от скулптурния корпус на ФИИ към Великотърновския университет „ Св.св. Кирил и Методий“.

Събитието бе придружено от гостуваща изложба – „Размисъл от Лодз – СЛЕД ЯБЪЛКАТА“ Християна Йорданова и „АТЕЛИЕ ИНТЕРМЕДИЯ“ колективно пространство на студентите от специалност „Рисуване и интермедия“.
Съвместното представяне на творческа дейност е преднамерено позиционирано в ателиета и зали, институционално свързани с учебния процес. Изместен център на активност или опит за съвземане на иманентния поток принадлежащ на младите автори? Процесите довели до тези събития, бележат началото си в първите минути на социалната изолация породена от COVID-19. Това е опит за реанимиране на онези изгубени пространства, които възпроизвеждат ехото на творческия акт.

Зала „РАДИКАЛНО“

Зала „РАДИКАЛНО“ е сайт спесифик пространство, което функционира повече от две десетилетия. На пръв поглед изолирано, но институционално свързано, катализатор на множество връзки от автори и проекти.
Проект „Свещи“ е един от първите възползвали се от площта. Представен е там през 2000 г. А по-късно и в софийската галерия „XXL“ 2001г. „ „Свещи“ се превърна в апел за чистота, доброта и искреност в човешките взаимоотношения…“ , пише Светлана Попова.

„Студио експериментална рисунка“ сякаш затваря цикъла и ни завръща към социалното и призмата на индивидуалното. Изследваните от авторите аспекти – граници на вътрешния свят са допирните ни точки с околните, съвместно усвояване на пространство и време. Това, като наблюдатели, ни насочи към „херметичната преграда“ на М. Мафезоли или „липсата“ на такава .

Пространството се състои от две взаимосвързани изследвания:
„СОЦИУМЪТ – ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩОПРИЕТОТО“
и „КОЖАТА – ГРАНИЦИТЕ НА МОЯ СВЯТ“
А свързващото звено между двете – „тялото и средата, в която се намира“. Подходът на авторите граничи с индивидуалното преживяване. Субектът, общ за отделните творби може да бъде назован с една дума – личността. Комуникацията, осъществена в пространството, е между реципиентите, между тях и творбите – среда, която резонира.

ИЗСЛЕДВАНЕ I
„СОЦИУМЪТ – ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩОПРИЕТОТО“
1

Обществени граници или обществени ограничения” – Даниела Николова

2

Симулация“ – Антоанета Тонева

3

Сентенция на вредния навик“ – Илина Пенева

ИЗСЛЕДВАНЕ II
„КОЖАТА – ГРАНИЦИТЕ НА МОЯ СВЯТ“
1

Илина Пенева

2

Радостин Радоев

3

Даниела Николова

4

Антоанета Тонева

Гостуваща изложба
„АТЕЛИЕ ИНТЕРМЕДИЯ“ и
„РАЗМИСЪЛ ОТ ЛОДЗ – СЛЕД ЯБЪЛКАТА“ – Християна Йорданова
колективно пространство на студентите от специалност „Рисуване и интермедия“

1. ФЕНИКС – Габриела Иванова, 1 курс
2. МУЗИКА, ТЕКСТ. ИЗОБРАЖЕНБИЕ – Габриела Иванова, 3 курс
3. ЗВУК ОТ ГОРАТА – Павлена Минева, 1 курс
4. ВРЕДНА ХРАНА – Стелиан Пеев, 1 курс
5. ФАЛШИВИ НОВИНИ – Стелиан Пеев, 1 курс
6. БЕСЕД(к)А ЗА КАПКИТЕ – Павлена Минева, 1 курс
7. БАЛ – Борислава Иванова, 1 курс
8. ИНВЕРСИЯ – Илина Титкова, 1 курс
9. ЗАХАРНИТЕ ХОРА – Теодора Ганева, 3 курс
10. ЗАБЛУДА – Борислява Иванова, 1 курс
11. БЕЗ ЗАГЛАВИЕ – Мария-Десислава Несторова, 1 курс

СВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ
Clear Filters
СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА
26 май, 2022
СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА

Аспектите на социалното – граници на индивидуалното …

Интенция за антивещ
11 януари, 2023
Интенция за антивещ

Bещите и процесите, в които те участват като “съвкупност от взаимосвързани преживявания и съзнания” …

МЕТАРЕЗЕРВИ
6 април, 2023
МЕТАРЕЗЕРВИ

Серия от пърформанси, конструиране и деконструиране на обекти и още …

“ААААААААААААААААА”
28 декември, 2023
“ААААААААААААААААА”

Аудиовизуална инсталация, определена дефинирана като „…психологическото преживяване на …

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ
Clear Filters
ПЪТЯТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТЕРМЕДИЯТА
6 декември, 2014
ПЪТЯТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТЕРМЕДИЯТА

Автор: Йоанна Тиеле

ПЪТЯТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНТЕРМЕДИЯТА
subtitle
info
ПУСТОШ … Колко траe концептуалното изкуство…
12 януари, 2015
ПУСТОШ … Колко траe концептуалното изкуство…

Автор: Йоанна Тиеле

СВЪРЗАНИ ЛОКАЦИИ
Clear Filters
КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”
26 май, 2022
КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”

ВТУ, Факултета по изобразително изкуство

КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”
subtitle
info
град Велико Търново
12 септември, 2014
град Велико Търново

България