Scroll Top
EGO SUM TU
(от лат.: „Аз съм ти“)
Автор: Екатерина Иванова
„Ego Sum Tu“ е авторското присъствие на Екатерина Иванова към кураторски проект „Viral“ на Илина Пенева. В контекста на проекта, произведението разглежда и представя индивида спрямо мястото на емоциите и чувствата като негови съществени и определящи характеристики и инструмент за комуникация.
В дългогодишните си изследвания психологът и невроучен проф. Лиза Фелдман Барет1 опровергава изчерпателността на доминиращият „класически възглед“ за произхода на емоциите и насочва вниманието в друга посока: Емоциите не са универсални – ние ги конструираме, активно и съзнателно. В момента на произвеждане на емоции съществена роля имат и понятията (повлияни културологично, от социална среда и роля, опит на индивида и др.), чрез които разпознаваме съответните усещания. От своя страна, като биологичен вид имаме привилегията да споделяме тези понятия чрез езика, думите.
Споменатата теория носи своя отпечатък върху „Ego sum tu“. Инсталацията може да се заяви като автопортрет, но представен (и съответно визуализиран) по обратната от обичайната за жанра последователност: Външните характеристики на индивида – пол, възраст, специфични черти и др. (които са първоначалната информация при комуникация), са скрити и едва доловими.
Текста се явява външната и видима форма на образа; Думите и понятията доминират изображението едновременно чрез графична експресивност и семантична натовареност.
„Обратният“ механизъм на разкриване на образа игнорира характеристиките, които първоначално дефинират индивида – акцентира се върху тези (емоции, чувства), благодарение на които може да се осъществи истинското „познаване“ между индивидите и съответно – по-пълноценна комуникация. Тя, от своя страна, е част от процеса на разширяване и обогатяване на понятията (обозначаващи дадена емоция), което подсказва и заглавието на произведението.
Творбата не постулира конкретни и еднозначни отговори, а е своеобразна отворена визуално-информационна база, която предполага свободна интерпретация.
В известен смисъл влияние върху нейното създаване и презентиране оказва и метамодернизма – явление, последващо постмодернизма и определяно като състояние между крайностите на модернизма и постмодернизма. Общият термин между дефинициите за него е „осцилация“, или колебаещо се поле между крайностите както в създаването на предмет на изкуството, така и в неговото въздействие и възприятие.
Поради тази причина „Аз съм ти“ не търси рефлексията само на хора в областта на изкуството, а е насочена към всеки един случаен зрител. Използваните медии (фотография, текст, печат), имат за цел да приобщят реципиента към произведението чрез разпознаваема образност от заобикалящата ни среда и ежедневие. В този контекст, презентирането на инсталацията в сградата на Община Велико Търново е част концептуалната структура на творбата, тъй като по своя замисъл и функция институцията представлява (метафорично и буквално) локация, символизираща свързващото звено между индивидите в една общност. Ето защо, подобно публично и неспецифично за сферата на изкуството пространство е съществен фактор за осъществяването на „механизма на действие“ на произведението.
1. Барет, Л. Ф., Как се раждат емоциите/ Тайният живот на мозъка, Изд. „Изток-запад“, С., 2023
СВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ
Clear Filters
СПЯЩА КРАСАВИЦА (Инсталация)
16 юли, 2014
СПЯЩА КРАСАВИЦА (Инсталация)

Инсталацията „Спяща красавица”, съдържаща пърформънс елемент е …

СПЯЩА КРАСАВИЦА (Инсталация)
subtitle
info
СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА
26 май, 2022
СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА

Аспектите на социалното – граници на индивидуалното …

“ААААААААААААААААА”
28 декември, 2023
“ААААААААААААААААА”

Аудиовизуална инсталация, определена дефинирана като „…психологическото преживяване на …