Scroll Top
Локация - КАТЕДРА "СКУЛПТУРА"
ВТУ, Факултета по изобразително изкуство
СНИМКИ ОТ ЛОКАЦИЯТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛОКАЦИЯТА
Факултета по изобразително изкуство – КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”

Катедра „Скупптура” е основополагащо звено на Факултета по изобразително изкуство. В момента Катедра “Скулптура” разполага с една от, може би най-добрите бази за развитие и обучение в областта на скулптурата – ателиета, лекционни зали, помащни работилници. Специално проектиран и изграден за нуждите на катедра „Скулптура ” към Факултета по изобразително изкуство, скулптурният корпус е сграда със специализирани ателиета, лекционни зали и помощни пространства, замислени и построени за нуждите на едно съвременно и перспективно обучение по скулптура. Преподавателският състав, в по-голямата си част хабилитирани лица, се състои от едни от най-ярките и изявени представители на българската скулптура от различни поколения.

Скулптурният корпус има 6 големи ателиета, всяко от които с площ от 90 кв.м., 2 ателиета по рисуване с по 80 кв.м., 6 по-малки ателиета с обща площ над 180 кв.м., ателиета за гипсолеене, каменоделие и дървопластика, всяко от които с площ от 65 кв.м. Освен това, студентите разполагат с работилница за металообработване с площ от 60 кв.м., компютърна зала с постоянен достъп до интернет, допълнителни пространства за съхраняване на музейната сбирка и за реализиране на пространствени неконвенционални произведения. Повечето ателиетата притежават горно осветление и панорамна гледка към Велико Търново. Оборудвани са с най-необходимите пособия за работа с основните скулптурни материали. До сградата има обособено пространство за работа на открито на голямоформатни пластики от камък и други материали. В коридорите и фоайетата на скулптурния корпус е експонирана част от музейната сбирка на катедра „Скулптура ”. Сградата притежава локално парно отопление и климатична система.

В момента съществуващите ателиета, работилници, зали и други пространства напълно осигуряват учебния процес в основните дисциплини: скулптура, композиция, технологии в скулптурата и изпълнение в материал, и рисуване на обучаваните специалности – „Изящни изкуства/скулптура/” и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство/скулптура/” в три образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Освен това тук се осигурява учебния процес в свободно избираемите дисциплини моделиране и технологии в скулптурата и изпълнение в материал /за други специалности на ФИИ/. Тук се обучават и чуждестранни студенти по различни европейски образователни програми.

Голямо удобство за студентите от специалностите на катедра „Скулптура” е разположението на скулптурния корпус.Той е част от централния университетски комплекс. Намира се в непосредствена близост до университетската библиотека, ректората и аулата, закрития спортен комплекс, студентския стол и общежития. В сградата на ректората има студентско-преподавателски кафе-клуб, заведения за хранене, бюфети , книжарници и интернет зали. Закритият спортен комплекс разполага с плувен басейн, игрища и стена за катерене.

Новите скулптурни ателиета, историческите и културни традиции, и природна уникалност на Велико Търново превръщат Великотърновския университет и катедра „Скулптура” в средище за нови идеи в областта на обучението по скулптура, за академично и творческо общуване между изявени скулптори от страната и чужбина, преподаватели във висши учебни заведения по изкуствата и техни студенти.

WEBSITE

www.uni-vt.bg

Facebook
Скулптура във Великотърновския университет, Department Of Sculpture
СВЪРЗАНИ ПРОЕКТИ
Clear Filters
МЕТАРЕЗЕРВИ
6 април, 2023
МЕТАРЕЗЕРВИ

Серия от пърформанси, конструиране и деконструиране на обекти и още …

МЕТАРЕЗЕРВИ
subtitle
info
СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА
26 май, 2022
СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА

Аспектите на социалното – граници на индивидуалното …

МЕДИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ, РИСУНКА
6 декември, 2014
МЕДИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ, РИСУНКА

Проекта изследва, анализира и систематизира различни интердисциплинарни творчески експерименти …

СВЪРЗАНИ ЛОКАЦИИ
Clear Filters
град Велико Търново
12 септември, 2014
град Велико Търново

България

град Велико Търново
subtitle
info