Scroll Top
Локация - КАТЕДРА "СКУЛПТУРА"
/ град Велико Търново
СНИМКИ ОТ ЛОКАЦИЯТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛОКАЦИЯТА
Факултета по изобразително изкуство – КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”

Катедра „Скупптура” е основополагащо звено на Факултета по изобразително изкуство. В момента Катедра “Скулптура” разполага с една от, може би най-добрите бази за развитие и обучение в областта на скулптурата – ателиета, лекционни зали, помащни работилници. Специално проектиран и изграден за нуждите на катедра „Скулптура ” към Факултета по изобразително изкуство, скулптурният корпус е сграда със специализирани ателиета, лекционни зали и помощни пространства, замислени и построени за нуждите на едно съвременно и перспективно обучение по скулптура. Преподавателският състав, в по-голямата си част хабилитирани лица, се състои от едни от най-ярките и изявени представители на българската скулптура от различни поколения.

Скулптурният корпус има 6 големи ателиета, всяко от които с площ от 90 кв.м., 2 ателиета по рисуване с по 80 кв.м., 6 по-малки ателиета с обща площ над 180 кв.м., ателиета за гипсолеене, каменоделие и дървопластика, всяко от които с площ от 65 кв.м. Освен това, студентите разполагат с работилница за металообработване с площ от 60 кв.м., компютърна зала с постоянен достъп до интернет, допълнителни пространства за съхраняване на музейната сбирка и за реализиране на пространствени неконвенционални произведения. Повечето ателиетата притежават горно осветление и панорамна гледка към Велико Търново. Оборудвани са с най-необходимите пособия за работа с основните скулптурни материали. До сградата има обособено пространство за работа на открито на голямоформатни пластики от камък и други материали. В коридорите и фоайетата на скулптурния корпус е експонирана част от музейната сбирка на катедра „Скулптура ”. Сградата притежава локално парно отопление и климатична система.

В момента съществуващите ателиета, работилници, зали и други пространства напълно осигуряват учебния процес в основните дисциплини: скулптура, композиция, технологии в скулптурата и изпълнение в материал, и рисуване на обучаваните специалности – „Изящни изкуства/скулптура/” и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство/скулптура/” в три образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Освен това тук се осигурява учебния процес в свободно избираемите дисциплини моделиране и технологии в скулптурата и изпълнение в материал /за други специалности на ФИИ/. Тук се обучават и чуждестранни студенти по различни европейски образователни програми.

Голямо удобство за студентите от специалностите на катедра „Скулптура” е разположението на скулптурния корпус.Той е част от централния университетски комплекс. Намира се в непосредствена близост до университетската библиотека, ректората и аулата, закрития спортен комплекс, студентския стол и общежития. В сградата на ректората има студентско-преподавателски кафе-клуб, заведения за хранене, бюфети , книжарници и интернет зали. Закритият спортен комплекс разполага с плувен басейн, игрища и стена за катерене.

Новите скулптурни ателиета, историческите и културни традиции, и природна уникалност на Велико Търново превръщат Великотърновския университет и катедра „Скулптура” в средище за нови идеи в областта на обучението по скулптура, за академично и творческо общуване между изявени скулптори от страната и чужбина, преподаватели във висши учебни заведения по изкуствата и техни студенти.

WEBSITE

www.uni-vt.bg

Facebook
Скулптура във Великотърновския университет, Department Of Sculpture
НОВИ ЛОКАЦИИ
Clear Filters
КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”
КАТЕДРА “СКУЛПТУРА”
26 май, 2022
град Велико Търново, България
град Велико Търново, България
12 септември, 2014
град Аугсбург, Германия
град Аугсбург, Германия
12 септември, 2014
Парк “Картала”
Парк “Картала”
16 юли, 2014
ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ
Clear Filters
МЕТАРЕЗЕРВИ
МЕТАРЕЗЕРВИ
6 април, 2023
Интенция за антивещ
Интенция за антивещ
11 януари, 2023
СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА
СТУДИО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РИСУНКА
26 май, 2022
МЕДИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ, РИСУНКА
МЕДИЯ, ИНТЕРМЕДИЯ, РИСУНКА
6 декември, 2014
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ