Scroll Top
ЖП Галерия – “Интенция за антивещ”
Днес бе открита изложбата “Интенция за антивещ” на ЖП гара Велико Търново от 18:00 часа!

Процесно ориентиран художествен проект „Интенция за антивещ“, включващ серия от пърформанси, конструиране и деконструиране на обекти, концептуални рисунки, фотографии на действията, видеофилми, дигитални колажи, текстове с теоретични анализи, инсталации и интервенции в публична среда.
Координация и ръководство на процеса: Атанас Тотляков, Екатерина Иванова, Деница Милушева, Яница Фендулова
Участниците в „Интенция за антивещ“ са студенти от специалности „Визуални изследвания“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, Факултет по изобразително изкуство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”: Антоанета Тонева, Богомил Иванов, Габриела Николова, Галатея Захариева, Даниела Николова, Зорница Василева, Иванина Димитрова, Илина Пенева, Мариана Димитрова, Момчил Енчев, Надежда Денева, Радостин Радоев, Рилка Пенчева, Селенай Мехмедова, Свилена Донева, Симона Апостолова, Стефан Василев, Стоян Георгиев.
Съществен принос за осъществяване на идеята имат Момчил Енчев и Стефан Василев.

Изложбата се реализира с подкрепата на Община Велико Търново, Студентски съвет на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, ДП Национална Компания Железопътна Инфраструктура, отдел Горна Оряховица и с щедрата подкрепа на Фондация “Зингер-Захариев” The Singer-Zahariev Foundation

ПОДГОТОВКА:
ОТКРИВАНЕ: