Scroll Top
Изкуството през погледа на прилеп
На 30.05.2023 г. в 17:00 в корпус „Скулптура“ на Великотърновски Университет „Св. св. Кирил и Методий“ се откри изложба тема „Изкуството през погледа на прилеп“ на студенти от първи курс от Факултет изобразително изкуство на ВТУ, катедри Живопис и Стенопис
Изложените произведения са резултат от дискусиите водени по време на лекциите по „Интермедия“ на първокурсниците водени от доц. дн Атанас Тотляков и проф. д-р Младен Младенов. Чрез интермедиен подход участниците обединяват ехолокацията на прилепът с визуалните изкуства, концептуализирайки и създавайки произведения от погледа на хипотетичния „човек-прилеп“. По думите на Цветина Йорданова: „Как би продължило да съществува изкуството, ако бяхме в тялото на прилеп?“.
Участници са:
Катедра Живопис:
Виктория Николчева
Десислава Стоянова
Мария Дандева
Ралица Христова
Теодора Георгиева
Явора Желева
Катедра Стенопис:
Анна-Мария Тонкова
Крис Николов
Пламена Недева
Цветина Йорданова
Светлана Слободанова
Станислава Парашкевова